FORUM CLOSED - forum gesloten - fermé

Fact2000 support

Return to “Fact2000 Technical Support”

[You can only see part of this thread as you are not logged in to the forums]
Ief
Site Admin
Wed Aug 14, 2013 3:45 pm

x

FORUM CLOSED - forum gesloten - fermé

Forum gesloten. Fact2000 gebruikers, gelieve ons via e-mail te contacteren.

Wegens voortdurend misbruik door spammers zien wij ons genoodzaakt om dit forum te sluiten voor het publiek posten van boodschappen.
Bestaande gebruikers van Fact2000 kunnen ons contacteren via e-mail: help [at] fact2000.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forum fermé. Fact2000 utilisateurs, veuillez nous contacter par e-mail.

En raison de l'abus constant par les spammeurs, nous sommes contraints de fermer au public l'affichage des messages de ce forum.
Les utilisateurs existants de Fact2000 pouvez nous contacter par e-mail: help [at] fact2000.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forum closed. Fact2000 users, please contact us by e-mail

Due to constant abuse by spammers we are forced to close this forum for posting by the general public.
Existing users of Fact2000 can contact us by e-mail: help [at] fact2000.com

Return to “Fact2000 Technical Support”