intrest op factuur na vervaldatum

Fact2000 support

Return to “Fact2000 Technical Support”

[You can only see part of this thread as you are not logged in to the forums]
digital service
Thu Aug 21, 2008 1:11 pm

x

intrest op factuur na vervaldatum

onze facturen hebben een vervaldatum van 15 dagen.
nu zouden we graag de mogelijkheid hebben om op deze onbetaalde facturen na vervaldatum een bepaald percentage toe te voegen.
dit per dag van te late betaling bv: 12% op jaarbasis.
wie kan er hiervoor een goed werkende fomule uitdokteren om dit te realiseren.

dank bij voorbaat

Return to “Fact2000 Technical Support”