Page 1 of 1

Factuur pro foutmelding "corupt zip"

Posted: Sun Dec 20, 2009 5:52 pm
by equuscad
na FACT PRO over te zetten op een PC met VISTA krijg ik het volgend probleem:

als ik FACTUUR PRO opstart als een gewone "user" (dus geen administrator) krijg na het opstarten de foutmelding:
een van de bestanden die nodig zijn voor het opstarten is beschadigd of ontbreekt,FACTUUR PRO kan niet opgestart worden! (corrupt zip)

als ik echter onder een administrator account opstart krijg ik deze melding niet en werkt alles

de gewone gebruiker heeft nogtans "full control" rechten op de map van Factuur pro.

Posted: Mon Dec 21, 2009 10:29 am
by Ief
De foutmelding "Corrupt zip" wijst op een probl...