Page 1 of 1

Netwerk installatie Fact2000 pro

Posted: Mon Sep 06, 2010 12:41 pm
by jvetsuypens
Ik probeer via een shared drive Fact2000 pro op een 2de PC te runnen. Ik krijg als foutmelding "Please put DBE files in W:\BDE"
Waar vind ik die BDE files ?

Dank,

Posted: Mon Sep 06, 2010 2:16 pm
by Ief
Heeft u een gewone Fact2000 Pro versie of heeft...

Posted: Wed Sep 08, 2010 12:49 pm
by jvetsuypens
We hebben een gewone Fact 2000 pro. Op de serve...

Posted: Wed Sep 08, 2010 1:56 pm
by Ief
U kocht een gewone Fact2000 Pro versie. Deze ve...

Posted: Wed Sep 08, 2010 3:29 pm
by jvetsuypens
Ok. Dit is duidelijk. Ik vind nergensprijzen va...

Posted: Wed Sep 15, 2010 11:50 am
by Ief
informatie verzonden via e-mail. ief --------...