Page 1 of 1

Mezelf steeds in CC bij mailen vanuit Fact2000

Posted: Thu Nov 11, 2010 3:05 pm
by Timg
Hallo,

Ik probeer mezelf (mijn emailadres) steeds in CC te zetten wnnr ik een bericht vestuur.
Dit kan via een regel in outlook (2000 in dit geval) maar dit werkt enkel wanneer ik een bericht manueel verstuur (via outlook)
niet wanneer ik verstuur van uit fact2000.

Kan een auto-cc in fact2000 ingesteld worden? of is er een oplossing via outlook?

alvast bedankt

Posted: Fri Nov 12, 2010 1:06 pm
by Ief
In Fact2000 Pro is het niet mogelijk om uw eige...